Klubbregler

Uppföranderegler

Klubbens medlemmar skall verka i avsikten att i alla sammanhang behandla alla med respekt och värdighet oavsett kön, ras eller nationellt ursprung, d v s att följa den gyllene regeln att behandla andra som du själv vill bli behandlad. I det ingår självklart att inte prata illa om andra klubbkamrater, motspelare, funktionärer och andra personer, såväl i schacksammanhang som utanför. Vi tolererar heller inte att respektlösa kommentarer skrivs av klubbens medlemmar på ICC, chess.com eller överhuvudtaget på internet.